Panahon ng pagdating ng mga kastila online personals img thdating

Posted by / 23-Oct-2017 07:28

Panahon ng pagdating ng mga kastila

MGA PAGBABAGONG NAGANAP SA BUHAY NG MGA PILIPINO: ** tinangkilik ang relihiyong Katoliko ** nagpalit sila ng pangalan at nagpabinyag ** nagbago ang anyo ng kanilang pamamahay ** nagkaroon ng mga bahay na tisa at bato ** magagandang kasangkapan tulad ng piyano, muwebles at mga kagamitang pangkusina** nagkaroon ng mga sasakyang tulad ng karwahe, tren at bapor ** natuto silang magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal sa mga santo at Papa ** bilang libangan, nagkaroon ng mga sabong, karera ng kabayo at teatro MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO Ang “Alibata”na ipinagmamalaki kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alpabetong Romano.

Ang pagkakaturo ng Doctrina Cristiana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon.

Pinaniniwalaan nila ang Bagong Tipan bilang talaan ng mabuting balita na inilahad ni Hesus.

Samantala, ang Filipinas ang pangunahing Kristiyanong bansa sa Asya.

Ang mga datu ay naging cabeza de barangay at sila ay naging bahagi ng principalía.

Ayon sa utos ni Haring Felipe II, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga datu bilang cabeza de barangay ay dapat protektahan.

Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino.

Tinatayang 85 porsiyento ng populasyon sa Filipinas ay Romano Katoliko, 10 porsiyento ang Muslim, at limang porsiyento ang iba pang relihiyon.

Ang Kristiyanismo sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo 15, sa pagdating ng mga Espanyol.

Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.

Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.

panahon ng pagdating ng mga kastila-47panahon ng pagdating ng mga kastila-75panahon ng pagdating ng mga kastila-40

One thought on “panahon ng pagdating ng mga kastila”